Osnove strateškog plana

‘Ako vas kazalište ne može oplemeniti, učiniti boljom osobom, iz njega treba bježati.’
Konstantin E. Tsiolkovsky, ruski fizičar

Misija

Povezivanje umjetničke i šire društvene uloge kazališta jedna je od osnovnih zadaća Planet Arta kojoj nastoji udovoljiti svakom novom predstavom.
Misija Kazališta Planet Art je izborom tema koje obrađuje pridonositi širenju i afirmaciji pozitivnih vrijednosti i spoznaja te kritičkog odnosa prema pojavama i događajima koji nas okružuju.
Putem kvalitetnog kazališnog doživljaja temeljenog na strogim kriterijima, svojim predstavama nastojimo postavljati pitanja, poticati dijalog, nuditi refleksiju, pridonositi komunikaciji te podizati razinu svijesti u cijeloj zajednici.
Misija nam je kroz problemske tekstove ponuditi gledatelju identifikaciju s problemom i progovarati o temama i pojavama koje ga se tiču na osobnoj i društvenoj razini.

U sljedećem razdoblju planiramo proširiti produkciju te godišnje, uz strani naslov, postaviti i jednu predstavu nastalu prema domaćem dramskom tekstu ili predlošku koji obrađuje prepoznatljive problemske teme iz hrvatskog društva. Uz afirmaciju domaćih autora, biranog na raspisanom natječaju Kazališta Planet Art, ovakvo promišljanje repertoara uklapa se u profil i upotpunjuje misiju Kazališta.

U dijelu koji se odnosi na projekte urbane kulture, želja nam je u sljedećem razdoblju u Zagrebu afirmirati klupsku kazališnu scenu u za sad nepostojećem prostoru u kojemu će se moći izvoditi male kazališne forme i koji će biti otvoren svim umjetnicima s kvalitetnim programom . .
Ovaj projekt nastaje na tragu dosadašnjih aktivnosti Kazališta Planet Art Stand up comedy radionice i nastupi (2004.-2006.)i Kazalište u Clubu Funk (2011. – 2012.) u kojima smo se bavili kritičkim kazališnim formama od cabareta do stand up-a.
Također namjeravamo pokrenuti kazališne radionice i postati centar izvrsnosti u segmentu glumačkih radionica za odrasle (od 17 godina nadalje), a njihovo se djelovanje, na temelju iskustva iz naših prethodnih projekata, može povezati s ostalim programima Kazališta. Radionice će s radom započeti u siječnju krajem ovog strateškog perioda.

VIZIJA
REPERTOARNE ODREDNICE
Repertoarna politika Kazlišta Planet Art usmjerena je na produkciju predstava za odrasle. Repertoar se osmišljava u skladu s Misijom i Vizijom Kazališta. Tako će se repertoar realizirati na tri razine: 1. Postavljanje recentnih i sadržajno relevantnih stranih naslova 2. Postavljanje suvremenog domaćeg teksta ili autorskog projekta odabranog na godišnjem natječaju Planet Arta za domaći suvremeni komorni dramski tekst. 3. Postavljanje male klupske forme nastale prema dramskom predlošku ili autorskom projektu, moguće s vremenom vezane uz glumačke radionice Budući se bavimo suvremnim temama u dugoričnom planiranju moramo biti fleksibilni za formiranje repertoara u u skladu sa aktualnim društenim pojavama i zbivanjima kao i pojavi kvalitetnog teksta koji takve teme obrađuje.

CILJEVI RAZVOJA
 • kratkoročni ciljevi – 1-3 godine
 1. potvrditi reputaciju kazališta daljnjim kvalitetnim i relevantnim repertoarom i visokom umjetničkom razinom
 2. povećati produkciju u skladu s navedenim programskim odrednicama
 3. trajno rješavanje problema prostora za izvođenje predstava u Zagrebu i klupskog kazališnog prostora
 4. riješiti problem uredskog, skladišnog i arhivskog prostora
 5. pokrenuti klupsku kazališnu scenu
 6. pokrenuti kazališne glumačke radionice
 7. osigurati financijsku podršku nadležnih institucija u skladu s rezultatima (Ministarstvo kulture RH, Ministarstvo poduzetništva RH, Grad Zagreb) kako bi Kazalište moglo nastaviti djelovati
 8. pronaći druge izvore financiranja
 9. primiti još jednog zaposlenika na poslovima organizacije, prodaje, promocije i marketinga
 10. tehnološki osuvremeniti rad ureda Kazališta kako bi moglo udovoljiti potrebama produkcije (informatizacija, poslovni programi)
 11. omogućiti edukaciju djelatnika
 12. proširiti bazu kontakata i kupaca
 13. obilježiti 20. godina Planet Arta uz svečane izvedbe svih predstava na repertoaru
 14. obilježiti i/ili obnoviti ostale predstave u godišnjici rada kazališta
 15. producirati predstave prema planu i program producirati predstave prema planu i program
 
 •  dugoročni ciljevi – 3-5 godina
 1. učvrstiti profil i razviti repertoar i djelatnosti prema navedenim programskim odrednicama Kazališta
 2. i dalje afirmirati Planet Art kao kazalište suvremenih tema, snažnih umjetničkih osobnosti i visoke umjetničke razine
 3. uspostavljanje suradnje na međunarodnoj (prije svega regionalnoj) razini uz korištenje EU fondova
 4. upošljavanje stručnih kadrova, edukacija i daljnja profesionalizacija Kazališta
 5. jačanje suradnje s tvrtkama, sindikatima, udrugama, srednjim školama i fakultetima Zagrebu te regionalnim kazalištima, POU-ima, CZK i ostalim organizatorima kulturnih događanja
 6. daljnja informatizacija, digitalizacija arhive
 7. razvoj, širenje i diversifikacija kazališnih radionica na temelju iskustava, s ciljem postizanja veće kvalitete i povećanja edukacijskih sadržaja
ODABRANE STRATEGIJE PROGRAMSKO ORGANIZACIJSKOG RAZVOJA

 

 • Programsko organizacijske kompetitivne strategije
 1. diversifikacija resursa – povećati raznolikost izvora financiranja (sponzorstva, donacije, domaće i inozemne NGO organizacije, udruge i zaklade eventualno povezane s temom predstave kao što smo to već činili, strane ambasade)
 2. povećavanje broja publike i širenje tržišta – jačanje kontakata s postojećim korisnicima (u Zagrebu tvrtke, udruge, sindikati, fakulteti i škole; u cijeloj Hrvatskoj organizatori kulturnih događanja; kontakti putem telefona, newslettera, facebooka i osobno u Zagrebu ili na gostovanjima) i širenje kontakata na nove korisnike I organizatore u istim kategorijama
 
 • Strategije postizanja kvaliteta
 1. potpora razvoju kvalitete –održavanje razine izvrsnosti u zemlji i regiji, stalno biti prepoznat kao nositelj izvrsnosti (temeljna strategija); postići izvrsnost također i u segmentu glumačkih radionica
 2. edukacija – zaposlenih, publike (organizatora); pokretanje glumačke edukacije u glumačkim radionicama od 2018.
 
 • Strategije povezivanja
 1. umrežavanje – domaće i inozemne asocijacije
 
 • Strategije javnog djelovanja
  1. pozicioniranje u javnosti i razvoj prepoznatljivosti – mediji (PR, marketing), uz newsletter, pojačati djelovanje na fb i instagramu te aktivirati druge društvene mreže, prepoznatljivost na lokalnim razinama u RH (lokalni mediji), vizualna prepoznatljivost (redizajn)
  2. strategija lobiranja i zagovaranja dobivanja potpore – rješavanje problema uredskog, skladišnog i arhivskog prostora te prostora za probe i izvedbe u Zagrebu, lobiranje za strategiju, jasne kriterije i detaljnu evaluaciju pri financiranju na natječajima nadležnih instanci, sudjelovanje u razvoju legislative i financijskog okvira djelovanja kazališta, sudjelovanje u razvoju profesionalnih standarda, lobiranje za istraživanje i analizu kazališnog tržišta,, lobiranje za jačanje kulturnog poduzetništva, osiguravanja statusa i uvjeta rada kulturnim organizacijama te osiguravanje slobode umjetničkog izražavanja i djelovanja
  3. strategija javnog angažmana i promjene javnog prostora– poticanje dijaloga i rješavanja problema, edukacija sugovornika o temi, izrada i prezentacija analiza