Zečja rupa

‘Bolno dojmljiva drama snažnih glumačkih kreacija.’

Bojana Radović, Večernji list