Zečja rupa

‘Odlična predstava i glumci koji ostavljaju dojam da se bolje od ovoga ne može.’

Marija Knežević, Zadarski list