Sumnja

‘Predstava realnih i filozofskih pitanja te dojmljivih glumačkih kreacija’.

Bojana Radović, Večernji list