Stilske vježbe

‘Stil koji traje’

Lada Žigo, Večernji list, 1993.